Przejście graniczne w Zosinie z nową infrastrukturą – ZDJĘCIA

Symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie przekazano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę Drogowego Przejścia Granicznego Zosin-Uściług.

Reklamy

Na przejściu działa już w pełni funkcjonalna infrastruktura przyspieszająca procedurę przeprawy i wzmacniająca kontrolę i bezpieczeństwo. W otwarciu uczestniczył wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.

Inwestycja obejmowała budowę pawilonu odpraw 11 i 11 A na płycie wyjazdowej z RP wraz z wiatą zadaszeniową nad pawilonami i montażem trzech świetlnych tablic informacyjnych, wykonanie placów, dróg i chodników, sieci sanitarnych, elektroenergetycznych oraz systemów niskonapięciowych, wyposażenie wraz z montażem łazienek w pawilonach odpraw oraz wykonanie tablic informacyjnej i pamiątkowej.

Pozwoli to wzmocnić transgraniczne kontakty. To ważne nie tylko dla mieszkańców sąsiedniego województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego, ale dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Ukrainy.

Infrastrukturę wybudowano w ramach projektu: „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”.

Projekt powstał, by granica polsko-ukraińska była bardziej otwarta, elastyczna i bezpieczna, a jej przekraczanie płynne, poprzez usprawnienie ruchu osób, towarów i usług i wzmocnienie kontroli w celu ograniczenia niepożądanych praktyk na przejściu Zosin–Uściług.

Rozbudowa przejścia powstała przy udziale środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Poniesione nakłady wyniosły ok. 6,7 mln zł, z tego finansowanie Unii Europejskiej to 90 proc. tej kwoty – 6 mln zł. Projekt realizowano w l. 2018-2021.

Obiekty przejścia granicznego poświęcił ks. rewident Tomasz Gap, kapelan Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Spotkanie było okazją do wspólnego zwiedzania obiektów przejścia granicznego oraz sprzętu wykorzystywanego na co dzień w pracy służb granicznych.

***

Przejście graniczne w Zosinie powstało w 1995 r. Przed rozbudową powierzchnia przejścia wynosiła 1,8 ha oraz funkcjonowały po 2 pasy odpraw. Po rozbudowie powierzchnia zwiększyła się do 7,7 ha.

Rozbudowa przejścia zrealizowana w latach 2011-2015 obejmowała m.in. budynek główny dla służb granicznych Polski i Ukrainy, budynek kontroli szczegółowej dla służb polskich, pawilony kontroli i pasy odpraw, wiaty zadaszeniowe nad pasami odpraw, budynek odpraw autobusów oraz ogrodzenie i oświetlenia terenu.

Zakres rozbudowy przejścia realizowanej w 2020 r. obejmował natomiast m.in. trzy pasy odpraw wraz z infrastrukturą, dwa pawilony odpraw, ciągi komunikacyjne i tereny zielone, ogrodzenie i oświetlenia terenu oraz monitoring i systemy bezpieczeństwa.

(źródło i fot. Lubelski Urząd Wojewódzki)


Zobacz też:

Zosin i Dołhobyczów od jutra otwarte dla podróżnych


LubieHrubie na Instagramie