Przewodów: Podsumowanie projektu „To nasz czas – integracja w gminie Dołhobyczów”

24 stycznia 2014 r. w Domu Kultury w Przewodowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.”To nasz czas – integracja w gminie Dołhobyczów”

Reklamy

Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „AKTYWNII” w Przewodowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy  Społecznej w Dołhobyczowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, instytucjom,które z nami współpracowały, wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że projekt został pomyślnie zrealizowany.

 

Zdjęcia:

http://dolhobyczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=8&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=1240

 

                                                        

źródło i fot: UG Dołhobyczów, Stowarzyszenie „AKTYWNI” w Przewodowie