PUP: Złóż wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Reklamy

 

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11, pok. 16 lub telefonicznie nr tel. 84 53 53 064.

Wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej www.puphrubieszow.pl.

 

źródło: PUP Hrubieszów