13 lipca 2024

Radny Tomasz Ożóg pozostanie na stanowisku sekretarza gminy Werbkowice

Na dzisiejszej sesji Rada Powiatu w Hrubieszowie odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Ożogiem i pozostanie on na stanowisku sekretarza gminy Werbkowice.

Reklamy

W dniu 27 sierpnia wpłynął do Rady Powiatu w Hrubieszowie wniosek Wójta Gminy Werbkowice o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Ożogiem, który jest zatrudniony w Urzędzie Gminy Werbkowice na stanowisku sekretarza na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, Rada Powiatu większością głosów odrzuciła wniosek i nie wyraziła zgody na zwolnienie radnego Tomasza Ożoga ze stanowiska.

Reklamy

3 radnych wyraziło zgodę na zwolnienie, 9 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. 

Uzasadnienie projektu uchwały:

Reklamy

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/dat/attach/2020-09/26069_druk-nr-1.pdf