24 lipca 2024

Raport „Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?” Badania prowadzono również w Hrubieszowie

Granica między Polską, a Ukrainą niemal zupełnie zniknęła z debaty publicznej w obu krajach. Tymczasem sytuacja na granicy coraz bardziej się komplikuje.

Reklamy

 

Forum Idei Fundacji Batorego publikuje raport Marty Jaroszewicz i Krzysztofa Mrozka z badań na granicy polsko-ukraińskiej. Badania prowadzono również w Hrubieszowie i Dołhobyczowie.

W czasach bezprecedensowej migracji, rosnącej współpracy gospodarczej, ale także wyzwań w wymiarze bezpieczeństwa granica polsko-ukraińska – to, jak jest „urządzana”, jaką rolę odgrywa w regionach przygranicznych – ma ogromne znaczenie dla naszych relacji. Granica ta stanowi też swoistą wizytówkę sprawczości polskiego państwa zarówno w Kijowie, jak i w Brukseli.

Reklamy

W 2019 roku przeprowadziliśmy na tej granicy szeroko zakrojone badania jakościowe obejmujące między innymi 58 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów. Na ich podstawie, a także w oparciu o analizę danych urzędowych, podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytania: Jak sytuacja na granicy wpływa i może wpływać w przyszłości na stosunki dwustronne? Jak oddziałuje na pogranicze? Jak wygląda i jak powinna wyglądać polityka państwa polskiego w tej sferze, także na poziomie samorządowym?

Uzyskana diagnoza posłużyła nam do zaproponowania rozwiązań, które pozwoliłby przekształcić granicę polsko-ukraińską w granicę nowoczesnego sąsiedztwa, rozumianą jako wielowymiarowa, lecz spójna polityka nakierowana na równoważenie wyzwań bezpieczeństwa z wyzwaniami współczesnej mobilności i potrzebami społeczności lokalnych.

Reklamy

Zachęcamy do lektury!

Raport „Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?”

 

tekst, wideo: Fundacja im. Stefana Batorego