15 lipca 2024

Region Gotania: Zapraszamy na bezpłatne kursy

Zapraszamy na bezpłatne kursy/szkolenia w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy

Gmina Miejska Hrubieszów/Instytucja Realizująca Projekt, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22-500 Hrubieszów zaprasza osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin podregionu Gotania do udziału w bezpłatnych szkoleniach/kursach.

Podregion Gotania obejmuje teren miasta Hrubieszowa oraz gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Komarów-Osada, Mircze, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice.

Reklamy

 

  • „Obrzędowość i życie Gotów”, Miejsce szkolenia: WERBKOWICE

Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby spełniające poniższe warunki:

– mają ukończone 18 lat,

Reklamy

– posiadające miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada,

– są zainteresowane udziałem w kursie.

 

Rekrutacja uczestników szkoleń prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń Firmę „KROPEK” w siedzibie biura przy ul. Łaziennej 5/21A

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10:00 – 16:00.

Szczegółowe informacje o szkoleniach, regulaminy rekrutacji, wymagania dla kandydatów i warunki udziału w kursach/szkoleniach oraz wzory Formularzy zgłoszeniowych zamieszczone będą na stronie projektu www.gotania.sppw.pl, na stronach Organizatorów szkoleń www.interkropek.pl, oraz na stronach internetowych gmin (partnerów projektu). Formularze będą do pobrania w siedzibie biur Organizatorów szkoleń, gdzie prowadzona będzie rekrutacja.