Remont dróg na terenie gminy Uchanie

28 sierpnia, Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie podpisał umowę na wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Uchanie.

Reklamy

W ramach umowy wyremontowane zostaną następujące odcinki dróg powiatowych:

Droga powiatowa nr 3403L Teratyn – Nieledew od km 2+950 do km 3+945 w miejscowości Łuszczów oraz Łuszczów Kolonia od km 2+950 do km 3+360.

Droga powiatowa nr 3402L Kol. Staszic – Chyżowice – Zadębce w miejscowości Chyżowice od km 3+800 do km 4+220.

Droga powiatowa nr 3287L Uchanie – Werbkowice w miejscowości Uchanie.

Droga powiatowa nr 3233L Uchanie – Grabowiec w miejscowości Rozkoszówka.

Droga powiatowa nr 3400L Rozkoszówka – Drohiczany w miejscowości Rozkoszówka.

Droga powiatowa nr 1857L Raciborowice – Uchanie w miejscowości Bokinia.

W drodze postępowania przetargowego na wykonawcę robót wyłoniono Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX. Czas zakończenia remontów zaplanowano do dnia 27.09.2020 r. Koszt prac wyniesie 569 038, 59 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych Powiatu Hrubieszowskiego i Gminy Uchanie.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie