2 marca 2024

Remont drogi Teratyn-Stefankowice zakończony – ZDJĘCIA

Zakończył się remont drogi powiatowej na odcinku Teratyn – Stefankowice.

Reklamy

Powiat Hrubieszowski zakończył remont drogi powiatowej nr 3404L Teratyn – Horodło na odcinku Teratyn – Stefankowice. Przebudową został objęty odcinek o łącznej długości 5,801 km.

W celu poprawy parametrów technicznych drogi wykonano następujące roboty:

Reklamy

– wykonanie nawierzchni poprzez nałożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej,

– wykonanie poboczy poprzez plantowanie lub uzupełnienie wraz ze wzmocnieniem poprzez obsianie trawą,

– renowację lokalną istniejących rowów drogowych z oczyszczeniem zakrzaczeń dna,

– remont wyeksploatowanych części przelotowych i ścianek czołowych przepustów drogowych oraz oczyszczenie z namułu elementów przelotowych.

Całkowita wartość remontu wyniosła 2 580 506,95 zł.

Modernizacja drogi była możliwa dzięki uzyskanemu przez Powiat Hrubieszowski dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 548 304 zł. Pozostała część prac została sfinansowana ze środków własnych powiatu.

­

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie