14 lipca 2024

Remont drogi w Sahryniu – umowa podpisana, roboty rozpoczęte – ZDJĘCIA

Powiat Hrubieszowski przebuduje drogę powiatową w miejscowości Sahryń. 1 grudnia zawarto umowę z firmą, która zrealizuje tę inwestycję. Prace przy modernizacji już rozpoczęto.

Reklamy

W dniu 1 grudnia, starosta Aneta Karpiuk oraz wicestarosta Marek Kata podpisali umowę z Januszem Sadlikiem – przedstawicielem firmy Sadex, na przebudowę drogi powiatowej nr 3427L Sahryń – Modryń od km 0+005 do km 3+001 w miejscowości Sahryń.

Planowany koszt inwestycji to 1 250 009,64 zł.

Reklamy

Obecnie droga jest w złym stanie technicznym – na całym odcinku występują liczne uszkodzenia oraz nierówności.

Inwestycją zostanie objęty odcinek drogi o długości 2,996 km.

Reklamy

Zakres prac obejmie m.in.:
– frezowanie nawierzchni asfaltowych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
– wyznaczenie przejścia dla pieszych oznakowanego aktywnymi znakami D-6 oraz punktowymi znakami APEO umieszczonymi w jezdni,
– utwardzenie poboczy oraz regulację wysokościową zjazdów indywidualnych,
– oczyszczenie skarp oraz zakrzaczeń dna.

Plac budowy przy udziale inspektora nadzoru oraz komisji powołanej przez Starostę Hrubieszowskiego został przekazany wykonawcy.

2 grudnia 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace polegające na poszerzaniu poboczy.

Zakończenie robót zgodnie z umową przewidziano na 13 sierpnia 2021 r.

­

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie