Remonty dróg w gminie Hrubieszów zakończone

Dobiegły końca kolejne prace związane z remontami dróg na terenie gminy Hrubieszów, realizowanymi w ramach programu gospodarczego w zakresie drogownictwa na 2020 rok.

Reklamy

Zakres wykonanych prac:

Cichobórz – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 111126L polegającej na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm po zagęszczeniu, na odcinku 200 m, ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości 5cm po zwałowaniu. Szerokość nawierzchni 3,00 m, długość 800 m.

Reklamy

Masłomęcz – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 111112L polegającej na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8cm po zagęszczeniu, ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości 5 cm po zwałowaniu oraz wykonaniu poboczy. Szerokość nawierzchni 3,50 m, długość 624 m.

Łotoszyny – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 111093L polegającej na oczyszczeniu podbudowy bitumicznej, skropieniu emulsją asfaltową oraz ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości 5 cm po zwałowaniu. Szerokość nawierzchni 4,00 m, długość 312 m.

Kułakowice Drugie – wykonanie przebudowy drogi gminnej 111091L Kułakowice Drugie – Kułakowice Trzecie na odcinku 1100 metrów od km 1+ 000,0 do km 2+ 100,00, polegającej na wykonaniu wyrównania istniejącej podbudowy kruszywem, mijanek, nawierzchni asfaltowej, warstwy wiążącej o grubości 4 cm oraz ścieralnej o grubości 3 cm Szerokość nawierzchni wynosi 3,00 m oraz na obszarze dwóch mijanek 5,00 m.

Moroczyn – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej (działki 460 i 80) polegającej na wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu i ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, o średniej grubości 5 cm po zwałowaniu oraz posmarowaniu krawędzi drogi asfaltem a także wykonanie poboczy z kruszywa. Szerokość nawierzchni odpowiednio 3,00 m i 3,50 m ”rondo”, długość 193 m i 60 m ”rondo”.

Kobło – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 111140L polegającej na skropieniu emulsją asfaltową i ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, o średniej grubości 5 cm i 7 cm po zwałowaniu oraz wykonanie poboczy z kruszywa. Szerokość nawierzchni 3,00 m, długość 117 metrów.


info i fot. UG Hrubieszów