28 maja 2024

Remonty dróg w gminie Mircze – ZDJĘCIA

Sukcesywnie remontowane są kolejne odcinki dróg gminnych w gminie Mircze.

29 października zostały odebrane wyremontowane odcinki dróg gminnych, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Hrubieszowie.

W sumie, w bieżącym roku gmina Mircze poprawiła poprzez remonty i modernizacje około 8 km dróg gminnych. Koszt przeprowadzonych prac to około 1 560 000 zł.

Ponadto, w ramach współpracy z powiatem hrubieszowskim, partycypując w kosztach, gmina dołożyła 163 701,90 zł do remontu dróg powiatowych na terenie gminy Mircze.

Władze gminy dziękują serdecznie mieszkańcom miejscowości, którzy przeznaczyli niejednokrotnie cały fundusz sołecki na poprawę gminnej infrastruktury drogowej.


info i fot. UG Mircze

Zobacz też:

Zakończono remonty dróg powiatowych na terenie gminy Uchanie – ZDJĘCIA