Rocznica reaktywacji harcerstwa w gminie Uchanie

W dniu 18 września, w miejscowości Bokinia, spotkały się 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej w Uchaniach oraz 3 Gromada Zuchowa im. Marii Konopnickiej w Uchaniach przy ognisku na uroczystości pierwszej rocznicy reaktywacji obu drużyn.

Reklamy

Z tej okazji przybyli na te uroczystość oczekiwani goście: Pani Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego, Pan Marcin Zając oraz Pan Patryk Czerwonka – Radni Powiatu hrubieszowskiego, Pan Leszek Czerwonka Wójt – Gminy Uchanie, Pani Monika Szumiło – zca Wójta Gminy Uchanie, Pan Robert Bodziacki – Przewodniczący Rady Gminy Uchanie, Pan Sławomir Mikita – Radny Gminy Uchanie oraz Pani Marzena Zarek-Wrzyszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach.

Pięknie odśpiewanym utworem pt. „Szara lilijka” Zuchy i Harcerze rozpoczęły swoje święto. Uroczyście rozpalone zostało ognisko przez kandydatki i kandydatów na harcerzy oraz złożone zostały Przyrzeczenia Harcerskie. Zostały także przyznane Harcerkom stopnie Ochotniczki a także Zuchom gwiazdki zuchowe na stopień Zucha Ochoczego. Komendant Hufca Hrubieszów pwd. Anna Kozar udzieliła pochwały druhnom Rozalii Szumiło i Kindze Rosińskiej za udział w Konkursie na nazwę i logo Drużyny 9 WDH w Uchaniach.

Dziękujemy Panu Leszkowi Czerwonce Wójtowi Gminy Uchanie za okazane nam wsparcie, życzliwość oraz pokłady wiary, że nasze działania są właściwe. Dziękujemy Pani Marzenie Zarek-Wrzyszcz za wzorową współpracę pomiędzy Szkołą Podstawową i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uchaniach. Dziękujemy Lokalnej Grupie Działania w Hrubieszowie za przekazanie upominków dla Harcerzy i Zuchów.

Dziękujemy Pani Lucynie Momot z KGW Staszic za pomoc przy zorganizowaniu poczęstunku. Dziękujemy mieszkańcom Bokini za gościnność na ich terenie i możliwość zorganizowania tej uroczystości w Dworku Du Chateau. Duże podziękowania należą się rodzicom Harcerzy i Zuchów za ogromną cierpliwość, życzliwość oraz wsparcie na każdym etapie rozwoju Harcerstwa w Uchaniach.


info i fot. GOK w Uchaniach