Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w ZSP w Moniatyczach

11 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca kolejną, niezwykle bolesną rocznicę w historii Polski – rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego.

Reklamy

 

W uroczystości wzięli udział m.in.: p. J. Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów, p. T. Zając – Sekretarz Gminy Hrubieszów, p. J. Mazur, p. Ł. Watras, p. J. Woźnica – działacze Solidarności.

Ceremonię rocznicowych obchodów rozpoczęto od wprowadzenia szkolnego pocztu sztandarowego. Jeden z gości – emerytowany nauczyciel historii p. J. Woźnica wprowadził zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 13 grudnia 1981 r. oraz naświetlił genezę wprowadzenia Stanu Wojennego.

Scenariusz uroczystości opracowany przez p. M. Mizerską i p. I. Berlicką dotyczył także znaczących wydarzeń z tego okresu – powstania związku zawodowego – NSZZ Solidarność oraz męczeńskiej śmierci patrona Solidarności ks. J. Popiełuszki.

Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Wolność tworzymy przez prawdę”, w którym wykorzystano m. in. autentyczne nagrania: przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego oraz fragmenty ostatniego kazania ks. J. Popiełuszki, sceny z filmu ukazujące życie codzienne w okresie Stanu Wojennego, prezentację multimedialną przedstawiającą życie i działalność patrona Solidarności. Recytacje utworów poetyckich przeplatały się z kalendarium najważniejszych wydarzeń z tego okresu i z życia ks. Popiełuszki, cytatami z Jego dziennika, pieśniami religijnymi i patriotycznymi.

Na zakończenie usłyszeliśmy także wspomnienia ludzi, którzy „na własnej skórze” doświadczyli skutków tamtych tragicznych wydarzeń.

Była to niezwykła lekcja historii i patriotyzmu.