Rok Oskara Kolberga uczczony w Moroczynie

Koło Gospodyń Wiejskich w Moroczynie po uchwaleniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2014 – Rokiem Oskara Kolberga, postanowiło uczcić obchody wciąż mało znanego etnografa i folklorysty, który żył w latach 1814-1890 gromadząc gigantyczne archiwum polskiej sztuki kultury ludowej.

Reklamy

Kolberg uważał, że właśnie zachowanie tradycji stworzy jakby fundamenty sprzyjające odrodzeniu Polski  i wiernie utrwalił kulturę duchową, społeczną, artystyczną oraz moralną zarówno wspólnot lokalnych jak i regionalnych.  Rok Oskara Kolberga był doskonałą motywacją do rozpoczęcia prac nad stworzeniem zbioru dokumentującego wieńce dożynkowe jakie były  wykonywane  przez mieszkańców  Moroczyna, głównie członkinie KGW zgodnie z naszą rolniczą, a zarazem polską tradycją wicia wieńców.

Prezentacja składa się z 35 slajdów przedstawiających piętnaście wieńców / w różnych ujęciach/  z piętnastu lat. Wieńce te prezentowane były głównie na dożynkach parafialnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych.

Zbiór powstał w oparciu o kronikę KGW i będzie systematycznie uzupełniany gdyż jak ustalono, mieszkańcy  Moroczyna mają w swoich prywatnych zbiorach również zdjęcia  wieńców z lat  wcześniejszych. Prezentacja z fotografiami i opisami wieńców przedstawiona została po raz pierwszy podczas Dnia Seniora w dniu 23.02.2013 roku i zostanie ona włączona do materiałów archiwalnych świetlicy po zakończeniu prac.

Warto nadmienić, że informacje o realizowanych projektach związanych z  wyżej wymienionymi obchodami znaleźć można na stronie www.kolberg2014.org.pl.

Załączona fotografia przedstawia wieniec dożynkowy z 2006 roku pokazany w prezentacji na jednym ze slajdów. 


Źródło: KGW Moroczyn, LGD Lepsze Jutro