Rozmawiali o pomocy ofiarom przestępstw

6 sierpnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, odbyło się spotkanie poświęcone wdrożeniu pilotażowego programu „Sieciowanie Pomocy”.

Reklamy

 

W spotkaniu uczestniczyli: Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Urszula Dubejko Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Mykhaiło Hafych Przedstawiciel Ministerstwa, Małgorzata Prystupa Prezes Zarządu i Adrianna Sztuk Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Integracji Rodzin PRZYSTAŃ, Artur Kubik Prokurator Rejonowy, Wojciech Sołtysiak Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego, Anna Misiura Sekretarz Powiatu, Tomasz Sułkowski Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zarządzania Kryzysowego i Obronności, przedstawiciele służb mundurowych w osobach: mł. insp. Ryszard Wasiak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie, st. kpt. Tomasz Zwolak Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk, witając przybyłych gości, podkreśliła rangę spotkania i chęć niesienia pomocy ofiarom przestępstw.

Reklamy

Podsekretarz Stanu w swoim wystąpieniu dostrzegł skuteczność realizacji misji niesienia pomocy ofiarom przestępstw w Powiecie Hrubieszowskim przez Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ i wystąpił z propozycją przystąpienia do pilotażowego programu „Sieciowanie Pomocy”. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie osobom pokrzywdzonym otrzymanie skutecznej i kompleksowej pomocy.

W wyniku dyskusji, w gronie zaproszonych gości, zostało zawarte wielostronne porozumienie. Zainteresowane podmioty podpisały list intencyjny, na mocy którego przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych, gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu oraz służb mundurowych, będą mogli lepiej współpracować na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem i dobra wspólnego.

 

(źródło i fot. facebook.com / Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)