Rozpoczął się remont drogi Strzelce – Stefankowice – Moniatycze

Komisja powołana przez Starostę Hrubieszowskiego w dniu 30 maja 2017 r. dokonała przekazania placu budowy pod przebudowę drogi powiatowej Strzelce – Stefankowice – Moniatycze o łącznej długości 8 200 m. Powiat na realizację zadania uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 536 660 zł.

Reklamy

 

Komisja powołana przez Starostę Hrubieszowskiego w dniu 30 maja 2017r. dokonała przekazania placu budowy pod inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855L Strzelce – Stefankowice – Moniatycze od km 7+170 do km 10+440, od km 11+105 do km 11+535, od km 12+670 do km 13+235 i od km 13+885 do km 17+820, długości łącznej -8,200 km.”

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla miejscowości Moniatycze Kolonia, Moniatycze, Stefankowice Kolonia, Stefankowice położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1855L.

Osiągnięcie tego celu będzie miało ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dostępności do infrastruktury komunikacyjnej, gospodarczego rozwoju lokalnego na szczeblu gminy i powiatu, przedsiębiorczości i usług publicznych, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju infrastruktury wiejskiej i poprawy warunków życia mieszkańców okolicznych miejscowości, zgodnie z założeniami strategiczni rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego. Będzie też mieć ogromne znaczenie w zakresie rozwoju turystyki i wypoczynku poprzez umożliwienie mieszkańcom gminy, w tym młodzieży, korzystanie ze szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.

Wykonawcą jest firma Budimex, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Całkowity szacowany koszt przebudowy drogi wynosi: 2 530 132,61 zł. Kwota ta obejmuje roboty budowlane, prace projektowe oraz nadzór inwestorski.

Powiat na realizację zadania uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 536 660,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie z Gminą Hrubieszów.

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie