29 września 2023

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Od 1 sierpnia 2014 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Reklamy

 

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Reklamy

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społeczej oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej:

Reklamy

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego/