3 grudnia 2023

Rzymskie denary znalezione w gminie Dołhobyczów [ZDJĘCIA]

W jednej z miejscowości gminy Dołhobyczów, w warstwie ornej natrafiono na kilka interesujących monet oraz innych przedmiotów – informuje lubelski wojewódzki konserwator zabytków.

Reklamy

O tym, że region hrubieszowski słynie z numizmatycznych odkryć, specjalnie przypominać nie musimy. Wystarczy choćby wspomnieć ważący 5,6 kg depozyt 1767 rzymskich denarów odkrytych w 2019 roku w Cichobórzu, w gminie Hrubieszów.

Okazuje się, że antyczne monety z mennicy w Rzymie, można znaleźć również w innych miejscach powiatu hrubieszowskiego. Dzięki poszukiwaniom przy wykorzystaniu detektora metali, prowadzonym za zgodą Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w jednej z miejscowości gminy Dołhobyczów, w warstwie ornej natrafiono na kilka interesujących monet oraz innych przedmiotów. Odkrycie, zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia, zgłoszone zostało zarówno do zamojskiej delegatury LWKZ, jak również do hrubieszowskiego muzeum, do którego zbiorów zabytki zostały niedawno przekazane.

Reklamy

Monety niebawem trafią do konserwacji, ale już teraz dobrym stanem zachowania charakteryzuje się egzemplarz wybity w czasach cesarza Wespazjana, czyli w latach 69-79. Nie sposób w tej chwili stwierdzić, czy ten i pozostałe egzemplarze z czasów cesarza Hadriana i Marka Aureliusza, związane są z osadnictwem kultury przeworskiej utożsamianej m.in. z Wandalami, czy z Gotami z grupy masłomęckiej.

Dlatego nowo odkryte miejsce wkrótce poddane zostanie gruntownej weryfikacji w ramach planowanych badań ratowniczych, podczas których każdy z zabytków zostanie precyzyjne namierzony i skatalogowany. Wtedy też podjęta zostanie decyzja o ewentualnych szerzej zakrojonych badaniach wykopaliskowych – czytamy w informacji podanej przez lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

­

­

(źródło i fot. facebook.com / Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków)


Zobacz też:

Monety od KAS dla hrubieszowskiego muzeum – ZDJĘCIA

Monety od KAS dla hrubieszowskiego muzeum – ZDJĘCIA