Seniorom z Husynnego

Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Husynnem oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem zorganizowali Dzień Seniora dla starszych mieszkańców wioski.

Reklamy

 

Spotkanie odbyło się 11 lutego 2017 roku. Uroczystość uświetniły występy miejscowego zespołu tanecznego „Wesoła Ferajna”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach. Były tańce i scenki teatralne.

Przy uroczystym obiedzie uhonorowano najstarszych mieszkańców a wszystkim wręczono kwiaty i słodycze. Organizatorzy Dnia Seniora otrzymali podziękowania.

Wójt Gminy Jan Mołodecki i przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów Jerzy Fedorczuk wręczyli nagrodę finansową zaś Starosta Hrubieszowski przekazał nagrodę rzeczową.

W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciele zaprzyjaźnionych KGW, Starostwa Powiatowego, Lasów Państwowych i Straży Granicznej.

 

źródło i fot. UG Hrubieszów