Służby graniczne zachęcają do przekraczania granicy w Dołhobyczowie

Osobom udającym się w podróż na Ukrainę lub wracającym z Ukrainy Straż Graniczna proponuje w celu przekroczenia granicy państwowej wybór przejścia granicznego w Dołhobyczowie. W chwili obecnej odprawy tutaj odbywają się na bieżąco.

Reklamy

 

Drogowe polsko-ukraińskie przejście graniczne Dołhobyczów – Uhrynów jest czwartym przejściem zlokalizowanym w województwie lubelskim na granicy polsko-ukraińskiej. Jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego.

Na przejściu granicznym Dołhobyczów – Uhrynów usytuowanych jest 7 pasów ruchu na każdym z kierunków (kolejne dwa pasy będą oddane w następnym etapie rozbudowy) 6 pasów dla ruchu osobowego i 1 dla ruchu autobusowego. Dodatkowo w czerwcu br. pilotażowo został uruchomiony pas dla pieszych i rowerów.

Reklamy

Pod względem rozwiązań organizacyjnych i architektonicznych przejście Dołhobyczów – Uhrynów jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej z UE.źródło i fot. NOSG