SP w Moniatyczach: Spotkanie opłatkowe

W czwartek 21 grudnia na kilka dni przed Wigilią przeżywaliśmy w naszej wspólnocie szkolnej Spotkanie Opłatkowe.

Reklamy

 

Na tą uroczystość przybyli goście; p. Janusz Jędrzejewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, ks. Jan Semeniuk, proboszcz parafii Moniatycze, p. Danuta Buryło, przewodnicząca KGW z Moniatycz, p. Anna Urbaniak i p. Jan Zaczkowski, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.

Na tę wyjątkową uroczystość uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką ks. Tomasza Putkowskiego wystawili Jasełka, których celem było wprowadzenie obecnych w klimat i duchowość zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego. Była święta rodzina z Dzieciątkiem i grupa aniołków. Nie zabrakło również pasterzy, Mędrców ze wschodu oraz króla Heroda w asyście diabła i śmierci.

Poszczególne sceny uzupełniały kolędy i pastorałki wykonane pod kierunkiem p. Rafała Piwkowskiego. Wyjątkowy i odświętny nastrój uroczystości nadały stroje młodych artystów i piękna dekoracja świąteczna wykonana przez panią Małgorzatę Polikowską.

Po zakończonej części artystycznej pani dyrektor Katarzyna Lewandowska złożyła wszystkim życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Następnie po odczytaniu ewangelii przez ks. Jana Semeniuka oraz wspólnym zaśpiewaniu kolędy, wszyscy przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

W tym dniu gościło w naszej szkole Betlejemskie Światełko Pokoju, które według tradycji zapalane jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a przywiezione do nas zostało z Hufca ZHP Hrubieszów przez delegacje naszych harcerzy.

Ten czas Bożego Narodzenia, uświadomił nam wielką i bardzo ważną prawdę – narodził się Boży Syn, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel.