Spotkanie dotyczące likwidacji szkoły podstawowej w Terebiniu

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń” – organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Terebiniu, Urząd Gminy Werbkowice informuje, że 3 lutego 2017 r. w PSP w Terebiniu, odbędzie się spotkanie dotyczące likwidacji tej szkoły z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Reklamy

 

Początek spotkania o godz. 15:00.

 

***

 

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące obwodu szkolnego po planowanej do likwidacji Szkoły.

Przypominamy, że obecnie granice obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Terebiniu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń” obejmują miejscowości:

  • Terebiń od nr 1 do nr 154A i od nr 191 do nr 206 oraz

  • Terebiniec od nr 48 do nr 54 i nr 69 .

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz Gminy Werbkowice.

Dodatkowe informacje w sprawie reformy oświaty, w tym likwidacji szkoły można uzyskać w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5 na parterze) lub pod numerami telefonów:

  • 84 657 20 80, w. 31 (insp. ds. oświaty, kultury i sportu)

  • 84 657 20 80, w. 34 (Sekretarz Gminy).

 

 

źródło i fot. UG Werbkowice