Spotkanie informacyjne na temat EFS w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie

Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu oraz Ośrodek Ekonomii Społecznej w Zamościu wspólnie organizują spotkanie informacyjne 18 marca 2014 r. w godz. 10.00 – 12:30 w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

Reklamy

Celem spotkania będzie omówienie barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z komponentu regionalnego oraz przedstawienie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim” w ramach którego można otrzymać środki finansowe na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

 

Więcej informacji:

http://zamosc.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/zapraszamy-na-spotkanie-informacyjne-w-hrubieszowie/

 

 

PROGRAM SPOTKANIA

Godzina

Temat

 

10 00 – 10 20

 

Rejestracja uczestników

 

10 20 – 10 50

 

Otwarcie spotkania; powitanie uczestników, prezentacja programu- Marian Gil, Kierownik FRL Filii w Zamościu,  Marcin Wójcicki, Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

 

10 50– 1150

„  

Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim – prezentacja projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL – Marian Gil, Koordynator  projektu

 

11 50– 12 30

Ocena barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji wsparcia                      w ramach EFS – POKL 2007-2013- komponent regionalny”-  

Marcin Wójcicki, Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

 

12 30

 

Dyskusja, zakończenie spotkania