Spotkanie KGW z powiatu hrubieszowskiego

26 czerwca, w hrubieszowskim Starostwie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Wicestarosta Hrubieszowski Marek Kata witając zaproszonych gości, odniósł się do bogatej historii i tradycji istnienia Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie hrubieszowskim.

– Chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności za aktywną i wytrwałą pracę społeczną, służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej. Niech umacnianie w tradycji i kulturze będzie Waszą pasją, niech przyczyni się do tego, by wieś była dostrzegana i doceniana. W tym, co przyjdzie Wam dalej czynić, niech nie zabraknie zdrowia oraz pomyślności, a praca społeczna na rzecz innych, niech dostarczy wielu satysfakcji, wyrażonych wdzięcznością całej naszej społeczności” – podkreślał w swoim wystąpieniu wicestarosta.

Dyrektor Wydziału Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska – Beata Piłat, przedstawiła w formie prezentacji, koła działające na terenie powiatu, ich osiągnięcia, cykliczne wydarzenia oraz liczne jubileusze, ukazujące długoletnią tradycję istnienia.

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie przybliżyli informacje o najbliższych szkoleniach, projektach oraz dofinansowaniach. Koła, które obecnie się są zarejestrowane, miały możliwość otrzymania przejrzystych i jasnych informacji, jak można tego dokonać.

 

(info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)