Spotkanie na zamku w Kryłowie

W dniu 1.06.2015r.) na zamku w Kryłowie odbyło się spotkanie robocze dotyczące ustaleń realizacji projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”.

Reklamy


W spotkaniu wzięli udział: Grażyna Żurawicka – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Kierownik Delegatury w Zamościu, pracownicy delegatury: Maria Fornal i Lech Kuśnierz.

Zamawiającego – Gminę Mircze reprezentowali: Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Przewodniczący  Rady Gminy Mircze Ryszard Wieczorek, sołtys wsi Kryłów Radosław Szczur, oraz pracownicy Urzędu Gminy Mircze: Kierownik Referatu Promocji Jolanta Stolarczyk oraz pracownicy referatu Daniel Mizerski i Dominik Warchał.

Wykonawcę –  Zakład Wapienno – Piaskowy „BEŁŻEC” Sp. Z o.o. reprezentowali Stanisław Gęborys, Grzegorz Gęborys oraz projektant Szymon Urbańczyk.

Na spotkaniu wykonano oględziny terenu w obrębie „Zamczyska”, naniesiono niezbędne zmiany do projektu zagospodarowania terenu. Wskazano kolejność i sposób wykonania prac przy odtworzeniu fragmentu bastionu wschodniego, na którym ma znajdować się punkt widokowy.

Mirecki samorząd ma także w planach odtworzenie zarysu całości murów obronnych w Kryłowie, które będą pełnić rolę ścieżki dydaktyczno-historyczno-przyrodniczej oraz odtworzenie studni zamkowej z punktem czerpania wody i zadaszeniem. Wyspa ma mieć nowe, rekreacyjne połączenie z lądem w postaci około 40-metrowej kładki, wiszącej nad starorzeczem Bugu.źródło i fot. UG Mircze

 

Zobacz też:

Gmina Mircze: Prace archeologiczne na zamku w Kryłowie – fotoreportaż

Gmina Mircze bliżej natury – rozmowa z Martą Małyszek

Kryłów: Stary zamek w nowej wersji

Gmina Mircze: Jest przetarg na Naturę 2000