Spotkanie świąteczno-noworoczne w Mirczu

W dniu 30 grudnia 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu, odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno – noworoczne.

Reklamy

 

W pierwszej części spotkania miejsce miała XXI sesja Rady Gminy Mircze VII kadencji na której między innymi podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Mircze na rok 2017.

Po zakończeniu sesji rozpoczęło się spotkanie świąteczno – noworoczne, którego gospodarzami byli Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Ryszard Wieczorek oraz Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek.

W spotkaniu udział wzięli Radni Gminy Mircze oraz Sołtysi z terenu naszej gminy.

Uczestnikami spotkania byli również zaproszeni goście tj.:

Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski
Jan Dworniczak- radny Powiatu Hrubieszowskiego

ks. Tomasz Giergiel – Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu

ks. Jan Kot – Proboszcz Parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie

ks. Stefan Kuk – Proboszcz Parafii Narodzenia N.M.P w Kryłowie

ks. Robert Czwartkowski – Proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Wiszniowie

major Dariusz Pedo – Komendant Placówki Straży Granicznej w Kryłowie

podkom. Jarosław Jasina – Kierownik Posterunku Policji w Dołhobyczowie

Sławomir Marciniuk- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie

Franciszek Jakubczuk  Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie

Wojciech Ciesielczuk – Prezes MIR-EKO sp. z o.o

Przemysław Jeczeń- Prezes Andorii Mircze

Józef Wąsiel – MAX PLON Wąsiel Spółka Jawna

Andrzej Furlepa – Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Michał”

Dariusz Małyszek i Mirosław Działa – Usługi transportowe Handel Art Spożywczo-Przemysłowymi i Rolnymi

Maria Kostrubiec – Delikatesy Centrum

a także dyrektorzy szkół tj.:

Józef Czerniak – Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu
Jan Baryła – Dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie
Dorota Miazga – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiszniowie
Zdzisława Jabłońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach

pracownicy, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Gminy Mircze tj.:

Agnieszka Furmańczuk – Sekretarz Gminy Mircze
Anna Płoszaj – Skarbnik Gminy Mircze
Marianna Sobczuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu
Anna Piluś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu

Henryk Dworak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Katarzyna Pokrywka- Kierownik referatu podatków i opłat

Piotr Guzina- Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół

Jacek Ryś- radca prawny Urzędu Gminy

W uroczystości uczestniczyli również Prezesi oraz Naczelnicy OSP z terenu Gminy Mircze , a także przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło w Mirczu, Związku Kombatantów, Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Gminne w Mirczu i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu.

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Ryszard Wieczorek, który powitał przybyłych gości oraz złożył serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne.

Następnie życzenia złożyła Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek. Pani Wójt w krótkich słowach podsumowała mijający rok i życzyła zebranym aby następny był lepszy lub równie udany jak rok mijający.

Następnie z życzeniami wystąpił Starosta Powiatu Hrubieszowskiego – Józef Kuropatwa. Starosta złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczno – noworoczne, po czym pokrótce przedstawił sytuację Powiatu Hrubieszowskiego oraz plany jego rozwoju.

W dalszej części zespół Arabeska oraz pan Zbigniew Kita wprowadzili świąteczną atmosferę dając koncert kolęd i pastorałek.

Następnie ks. Tomasz Giergiel – Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu odczytał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk  2, 1-14), mówiący o narodzeniu Chrystusa.

Po wystąpieniach wszyscy zgromadzeni goście podzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów, realizacji planów i marzeń w nadchodzącym roku.

 

Zdjęcia:

http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2338

 

źródło i fot. UG Mircze