23 września 2023

Sprawdź się i zostań Eko-Ekspertem – relacja z przebiegu konkursu

W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbył się Konkurs „Sprawdź się i zostań EKO-EKSPERTEM” oraz wręczenie nagród uczestnikom.

Reklamy

 

Gmina Mircze zorganizowała Konkurs w ramach projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” który realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014.

Konkurs „Sprawdź się i zostań EKO-EKSPERTEM” skierowany był do użytkowników portalu akcji pn. „Pod skrzydłami natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”, a więc do każdego.

Reklamy

Przedmiotem Konkursu „Sprawdź się i zostań EKO-EKSPERTEM”był test wiedzy. Quiz składał się z 10 pytań, do każdego pytania podane były trzy odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna.

Jury Konkursu miało za zadanie dokonać oceny merytorycznej prac konkursowych. Podczas oceny merytorycznej brano pod uwagę następujące kryterium:

Reklamy

– ilość punktów uzyskana w quizie stanowiącym przedmiot Konkursu.

Zagadnienia zawarte w quizie dotyczyły wpływu człowieka na zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu, sposobów ochrony różnorodności biologicznej, znajomości Natury 2000 w Polsce.

Maksymalna liczba punktów jaką Jury Konkursu mogło przyznać podczas oceny merytorycznej wyniosła 10 punktów dla każdej pracy.

Pytania testowe przygotowane zostały przez pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Martę Olszewską. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pełni funkcję Partnera Merytorycznego Gminy Mircze w realizacji projektu pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

  1. Do 30 sierpnia 2016 r. chętni do wzięcia udziału w Konkursie przesyłali/dostarczali zapakowane w kopertę karty zgłoszeniowe.
  2. 31 sierpnia 2016 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, odbył się test wiedzy dla osób, które zgłosiły chęć udziału w Konkursie.

Do Konkursu zgłosiły się 3 osoby. 

Dla poszczególnych miejsc konkursowych punktacja wygląda następująco:

I miejsce – 9 pkt

II miejsce – 8 pkt

III miejsce – 6 pkt

W ramach konkursu przyznane zostały następujące nagrody:

– nagrody indywidualne (nawigacja samochodowa) przyznane dla trzech pierwszych miejsc. Do Konkursu zgłosiły się 3 osoby – wszyscy więc zostali nagrodzeni.

Wszyscy przystępujący do Konkursu otrzymali również dyplomy pamiątkowe.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej oraz pracami konkursowymi zapoznać się można w Urzędzie Gminy Mircze, pokój 207.

Zapraszamy do zapoznania się z pytanami testowymi – prawidłowe odpowiedzi oznaczone zostały kolorem zielonym: 

TEST WIEDZY „Sprawdź się i zostań EKO-EKSPERTEM”.

 

 

źródło: UG Mircze