Sprawdź się i zostań ekoekspertem. Do wygrania nawigacja samochodowa o wartości 600 zł!

Gmina Mircze zaprasza do uczestnictwa w konkursie „Sprawdź się i zostań ekoekspertem”. Konkurs składa się z dziesięciu pytań w formie quizu, do każdego pytania podane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Reklamy

 

KONKURS „Sprawdź się i zostań EKO-EKSPERTEM”
organizowany w ramach projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

 

 1. Konkurs składa się z dziesięciu pytań w formie quizu, do każdego pytania podane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Zagadnienie zawarte w quizie dotyczyć będą wpływu człowieka na zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu, sposobów ochrony różnorodności biologicznej, znajomości Natury 2000 w Polsce.
 2. Nagrodzone zostaną trzy prace z największą ilością punktów. W przypadku większej ilość prac z taką samą liczbą punktów – laureaci zostaną wylosowani.
 3. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca dane uczestnika konkursu, adres do korespondencji (e-mail autora) i inne. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w karcie) będzie stanowić przyczynę wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 
 4. Nagrody przyznawane w ramach konkursu:

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Zwycięskie wypowiedzi zostaną opublikowane na stronie projektu pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 
  i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” –www.natura2000.mircze.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mircze – www.mircze.pl – dzięki czemu stanowić będą inspirację dla wszystkich użytkowników ww. stron internetowych.
 • nagrody indywidualne (nawigacja samochodowa) przyznane dla trzech prac 
  z największa liczbą punktów,
 • wszyscy przystępujący do Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnicy przesyłają/dostarczają zapakowane w kopertę karty zgłoszeniowe w terminie do 30 sierpnia 2016 roku z dopiskiem: Konkurs „Sprawdź się i zostań EKO-EKSPERTEM”, do Biura Organizacyjnego Konkursu:

Urząd Gminy Mircze

ul. Kryłowska 20

22-530 Mircze

 

Uwaga! W przypadku dostarczenia karty zgłoszeniowej za pomocą poczty – za datę dostarczenia pracy uważać się będzie datę wpłynięcia do Urzędu Gminy Mircze.

Przeprowadzenie quizu zaplanowane jest na 31 sierpnia 2016 r.  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu o godzinie 10:00.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu Konkursu, w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

 

Wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu uzyskać można od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 65 190 15, 84 65 190 04 wew. 68 lub drogą mailową: 

gmina@mircze.pl.

 

 

POBIERZ:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA