Sprostowanie Starosty Hrubieszowskiego

W związku z informacją Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 1 kwietnia 2020 r., zamieszczoną na portalu lubiehrubie.pl, dotyczącą liczby osób przebywających w kwarantannie zbiorowej na terenie powiatu hrubieszowskiego informujemy, że są to informacje nieprawdziwe i podana liczba osób nie zgadza się ze stanem faktycznym.

Reklamy

 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. w miejscu kwarantanny przebywało 13 osób.

Na dzień dzisiejszy tj. 2 kwietnia 2020 r. w kwarantannie zbiorowej przebywa 13 osób na zabezpieczonych 50 miejsc. Jednocześnie informujemy, że trzy osoby zakończyły już szczęśliwie kwarantannę zbiorową i na bieżąco przyjmowane są nowe osoby.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki na terenie powiatu Starosta zapewnia miejsca kwarantanny zbiorowej oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem.

Koordynacją zadań i przekazywaniem wiarygodnych informacji z zakresu kwarantanny zbiorowej zajmuje się Starosta Hrubieszowski oraz Wydział Polityki Społecznej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

Starosta Hrubieszowski

Maryla Symczuk

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności – Tomasz Sułkowski