W sobotę 19 września 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska i 3 Gromada Zuchowa im. M. Konopnickiej w Uchaniach uczestniczyły w akcji Sprzątanie świata – Polska 2020.

Reklamy

Choć to już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia organizuje to przedsięwzięcie, to harcerze i zuchy z gminy Uchanie włączyły się do akcji po raz pierwszy.

Od samego rana dzielnie i z wielkim zapałem zbieraliśmy śmieci w lesie w miejscowości Wola Uchańska. Zakończyliśmy też zbieranie aluminiowych puszek, których nazbieraliśmy blisko 60 kg oraz plastikowych nakrętek, które przekażemy Hospicjum Santa Gala w Łabuńkach Pierwszych.

Reklamy

info i fot. GOK Uchanie