Stanowisko Rady Powiatu Hrubieszowskiego

Rada Powiatu w Hrubieszowie poparła złożoną Marszałkowi Województwa Lubelskiego propozycję wydzielenia 30 % środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie.

Reklamy

Na sesji w dniu 2 czerwca 2021 r., Rada Powiatu w Hrubieszowie przyjęła stanowisko w sprawie propozycji wydzielenia 30 % środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie.

­***

Stanowisko Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie propozycji wydzielenia 30 % środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie

­

W związku ze złożoną Marszałkowi Województwa Lubelskiego w dniu 26 marca 2021 roku propozycją wydzielenia 30 % środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie, Rada Powiatu w Hrubieszowie kierując się troską o mieszkańców i rozwój gospodarczy naszego powiatu, przychyla się do ww. propozycji.

Biorąc pod uwagę dobre praktyki w zarządzaniu, wdrażaniu oraz wykorzystaniu funduszy europejskich przez województwo lubelskie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz zaufaniu jakim cieszy się samorząd powiatowy oraz gminy, a także z uwagi na to, że to właśnie samorządy najlepiej znają potrzeby swoich lokalnych społeczności i ich problemy, powinniśmy dążyć do decentralizacji zarządzania w/w funduszami. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu samorząd powiatowy w porozumieniu z samorządami gminnymi i przy współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych mógłby decydować o tym, na jakie projekty powinny być przeznaczone środki.

Propozycja przyczyni się do upodmiotowienia samorządów w procesie rozdysponowania funduszy, a wydzielone środki z RPO WL powinny pomóc w realizacji zadań m.in. z zakresu infrastruktury lokalnej, ochrony środowiska, edukacji, cyfryzacji i ochrony zdrowia.

Jednocześnie postulujemy i wnosimy do Zarządu Województwa Lubelskiego o podjęcie działań mających na względzie dobro i rozwój lokalnych obszarów wiejskich, poprzez dopracowanie wniesionej propozycji wydzielenia 30 % RPO WL 2021-20217 i rozdysponowanie środków finansowych pomiędzy powiaty ziemskie.

Rada Powiatu w Hrubieszowie

Zobacz też:

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę hrubieszowskiego – ZDJĘCIA, WIDEO

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę hrubieszowskiego – ZDJĘCIA, WIDEO

LubieHrubie na Instagramie