Stanowisko wójta oraz rady gminy w sprawie likwidacji placówki Poczty Polskiej w Horodle

Stanowisko Wójta Gminy Horodło oraz Rady Gminy Horodło w sprawie likwidacji placówki Poczty Polskiej w Horodle.

Reklamy

Stanowisko Wójta Gminy Horodło w sprawie likwidacji placówki Poczty Polskiej w Horodle

Jako reprezentant społeczeństwa Gminy Horodło wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec likwidacji placówki Poczty Polskiej w Horodle. W związku z powyższym, wystąpiłem z pismami do:

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra aktywów państwowych i jednocześnie Posła na sejm RP – Jacka Sasina, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wiceministra Marcina Romanowskiego, Posła na Sejm Jarosława Sachajko, Dyrektora sprzedaży Poczty Polskiej w Lublinie – Artura Janczarka.

Reklamy

Z Placówki w Horodle korzysta ponad pięć tysięcy mieszkańców, w tym ludzi chorych, samotnych, emerytów i rencistów. Poczta Polska postrzegana przez naszych mieszkańców jako okno na świat, punkt poboru opłat, nadania przesyłek a także odbioru świadczeń pieniężnych. Jest to jedyna placówka pocztowa na terenie gminy.

W mojej opinii przeniesienie usług do jednostki Poczty Polskiej w Hrubieszowie jest błędną decyzją. Placówka w Hrubieszowie jest wydziałem małym, istnieje obawa, że nie zagwarantuje prawidłowej obsługi mieszkańcom całego powiatu. Ponadto wielu mieszkańców, szczególnie osób starszych, stanowiących znaczną część społeczności gminy przyzwyczajeni są do tradycyjnych form komunikacji.

Należy podkreślić, że Poczta Polska jest spółką skarbu państwa co daje mieszkańcom gwarancję bezpieczeństwa świadczonych przez nią usług.

W związku z powyższym wyrażam nadzieję, że decyzja o likwidacji Poczty Polskiej w Horodle zostanie zmieniona.

­

Stanowisko Rady Gminy Horodło

W imieniu Mieszkańców Gminy Horodło, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec obniżenia stopnia organizacyjnego Placówki Pocztowej w Horodle, a co za tym idzie pozbawienie Mieszkańców Gminy Horodło pełnego i niczym nieograniczonego dostępu do Placówki Pocztowej. W ponad pięciotysięcznej społeczności jaką jest gmina Horodło, funkcjonowanie Urzędu Poczty Polskiej nie może zostać zaburzone. Poczta Polska S.A zamierza od września 2022 roku przekształcić Urząd Pocztowy w Horodle w filię Urzędu Pocztowego w Hrubieszowie – co będzie równoznaczne z przeniesieniem listonoszy pracujących w Horodle do Urzędu Pocztowego w Hrubieszowie.

Likwidacja Urzędu Pocztowego, funkcjonującego nieprzerwanie od wielu pokoleń, będzie miała niekorzystny wpływ na jakość, dostępność i terminowość usług pocztowych. To właśnie na Poczcie, wielu Seniorów nadal wykonuje operacje i przekazy finansowe, odbiera emerytury czy też opłaca rachunki. Uważamy, że zamknięcie Placówki Poczty Polskiej wpłynie znacząco na jakość życia Mieszkańców, szczególnie osób starszych, stanowiących jakże ważną część społeczności naszej gminy, którzy przywiązani są do tradycyjnych form komunikacji oraz instytucji jaką jest Poczta. Przekształcenie Urzędu Poczty Polskiej w Horodle w Filię, będzie również znacznym obniżeniem prestiżu i pozycji naszej gminy.

Wobec powyższego, jak należy traktować deklaracje Rządu o reaktywacji Urzędów Pocztowych w miejscach gdzie niegdyś zostały zlikwidowane? Mamy ogromną nadzieję, że ta niekorzystna i jawnie krzywdząca decyzja o likwidacji naszej placówki w Horodle zostanie zmieniona.

­

­

(źródło i fot. UG Horodło)


Zobacz też:

Budowa boiska w Horodle rozpoczęta [ZDJĘCIA]

Budowa boiska w Horodle rozpoczęta [ZDJĘCIA]