Starostowie Gminno-Powiatowego Święta Plonów

Starostami tegorocznego Powiatowo-Gminnego Święta Plonów, które odbędzie się w Horodle w niedzielę 3 września będą: Anna Myśliwiec z Husynnego i Tomasz Bogucki z Rogalina.

Reklamy

 

Starościna Dożynek Anna Myśliwiec

Pani Anna Myśliwiec prowadzi wspólnie z mężem Romanem gospodarstwo rolne w miejscowości Husynne w gminie Hrubieszów. Państwo Myśliwiec mają dwóch synów. Działalność rolniczą rozpoczęli w 1983 roku. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 52 hektary. Rozwój gospodarstwa w przeważającej mierze opiera się o środki własne i unijne. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w park maszynowy. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Struktura zasiewów kształtuje się następująco: pszenica – 27 ha, rzepak – 15 ha, buraki cukrowe – 10 ha.

Reklamy

Państwo Myśliwiec prowadzą produkcję rolniczą w zgodzie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Obejście charakteryzuje się porządkiem i estetycznym wyglądem. Pani Anna Myśliwiec pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej w Husynnem,  udziela się również społecznie, działając w Kole Gospodyń Wiejskich oraz jako instruktor zespołu ,,Wesoła Ferajna’’.

 

***

Starosta Dożynek Tomasz Bogucki

Pan Tomasz Bogucki wraz z żoną Małgorzatą  prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 138 hektary w miejscowości Rogalin w gminie Horodło. Państwo Boguccy maja troje dzieci. Rozwój gospodarstwa oparty jest o środki własne oraz fundusze unijne. Obejście charakteryzuje się porządkiem oraz estetycznym wyglądem. Państwo Boguccy prowadzą produkcję rolniczą w zgodzie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Grunty dzierżawione stanowią 38 ha. W gospodarstwie dominuje produkcja roślinna. Struktura zasiewów przedstawia się następująco: buraki cukrowe – 27 ha, pszenica -42 ha, rzepak ozimy – 46 ha, jęczmień jary- 23 ha. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy.

Pan Tomasz Bogucki  był wielokrotnie odznaczany i nagradzany otrzymał m.in.

2007 – „ Zasłużony dla Rolnictwa” odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
2008 – I miejsce w IX wojewódzkiej edycji konkursu ” AgroLiga”
2011 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
2014 – podziękowanie przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego za realizację programu rozwoju obszarów wiejskich edycji 2007-2013 
2016 – I miejsce w konkursie Rolnik Lubelszczyzny w kategorii: produkcja roślinna
2017 – II miejsce w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ” w województwie lubelskim

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie