Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego zamyka swoją działalność

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego informuje, że na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 15 października 2019 r. podjęto uchwałę o zamknięciu działalności Stowarzyszenia i wyłączeniu go z Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklamy

 

Dziękujemy wszystkim członkom i instytucjom współdziałającym za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia oraz za współpracę.