Święto Narodowe Trzeciego Maja w Werbkowicach – ZDJĘCIA

Z asystą honorową 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja w gminie Werbkowice.

Reklamy

Uroczystości rozpoczęło okolicznościowe przemówienie Agnieszki Skubis-Rafalskiej – Wójt Gminy Werbkowice, następnie miał miejsce Apel Pamięci i salwa honorowa. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostały złożone wieńce przez obecne na miejscu delegacje:

– Wójt Gminy Werbkowice w asyście Radnych Gminy Werbkowice,

– 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego,

– Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,

– Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,

– Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach,

– Komitetu Odbudowy Pomnika i przedstawicieli Wolnych Obywateli Opozycji Ulicznej.

W części artystycznej harcerki z Werbkowic i pan Kazimierz Szewczuk odśpiewali pieśni patriotyczne. 

Następnie uczestnicy udali się do kościoła pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, podczas której został odmówiony Akt Zawierzenia Ojczyzny Matce Najświętszej.

(info i fot. GO Werbkowice)


Zobacz też:

Powiat hrubieszowski: Miłość i agrobiznes – ZDJĘCIA

Powiat hrubieszowski: Miłość i agrobiznes – ZDJĘCIA