Święto Patrona Szkoły w Zespole Szkół w Kryłowie. Przekazanie sztandaru

25 marca w Zespole Szkół w Kryłowie odbyły się uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły – Batalionów Chłopskich. O godzinie 9.15 w Kościele parafialnym ksiądz proboszcz Stefan Kuk odprawił mszę świętą w intencji ofiar ludności cywilnej i milicjantów zamordowanych 25 marca 1945 roku oraz wszystkich żołnierzy Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej poległych podczas II wojny światowej.

Reklamy

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:

– Starosta Hrubieszowski pan Józef Kuropatwa,

Reklamy

– Wójt Gminy Mircze pan Lech Szopiński,

– Radny Gminy Mircze pan Ryszard Wieczorek,

– proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kryłowie ks. Stefan Kuk

oraz ks. wikariusz Waldemar Pietrucha.


Obecni byli również: Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Małkowie: pan Bolesław Barański, pani Maria Warchał, pani Anna Mazur, pan Waldemar Klajda, Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu pan Józef Czerniak, pełniąca obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiszniowie pani Alicja Michalczuk, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Kryłowie  kapitan Anita Kołodziejczyk oraz  major Mariusz Łomański, pan Edward Falęta ze Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej Koło Gminne w Mirczu, właściciel firmy Granbet pan Henryk Sobczuk

oraz poczty sztandarowe:

– Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu,

– Gimnazjum im. księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie,

– Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie,

– 30. Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Basaja w Małkowie,

– Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej Koło Gminne w Mirczu,

a także mieszkańcy Kryłowa i okolicznych miejscowości.

 

Po mszy św. pod pomnikiem ku czci pomordowanych 25 marca 1945 roku w Kryłowie wieńce złożyły delegacje:

– Zespołu Szkół w Kryłowie,

– Urzędu Gminy Mircze,

– Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie,

– Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej w Wiszniowie,

– przedstawicieli rodzin ofiar,

– Placówki Straży Granicznej w Kryłowie,

– Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Małkowie,

– Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej Koło Gminne w Mirczu.

 

Następnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kryłowie odbyło się przekazanie sztandaru 30. Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Basaja. Przekazania dokonali dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Małkowie p. Bolesław Barański, p. Maria Warchał, p. Waldemar Klajda i p. Anna Mazur na ręce Wójta Gminy Mircze p. Lecha Szopińskiego. Pan Wójt przekazał sztandar Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kryłowie panu Janowi Baryle. Z tej okazji  Dyrektor p. Bolesław Barański przedstawił historię sztandaru Drużyny Harcerskiej i Szkoły Podstawowej w Małkowie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili  Wójt p.Lech Szopiński oraz p. Starosta Józef Kuropatwa.

Uczniowie ZS w Kryłowie zaprezentowali część artystyczną na temat historii utworzenia i działalności Batalionów Chłopskich przygotowany pod opieką nauczycieli p. Joanny Wiśniewskiej, p.  Aleksandry Wieczorek i p. Rafała Piwkowskiego. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół „Na granicy” z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie w koncercie pieśni patriotycznych.


Info i fot. UG Mircze