Szikołosy – Moc Wiary i Nadziei c.d.

Serdecznie witam i pozdrawiam! Chciałbym dorzucić kilka faktów do artykułu pt. „Szpikołosy – Moc Wiary i Nadziei”.

Reklamy

Do 1870 roku Szpikołosy były wsią z dominacją wyznania greko-katolickiego (Kościół Unicki). W 1870 r. dekretem carskim wyznanie to zostało rozwiązane (tzw. „kasata”), a wierni mieli powrócić na łono kościoła prawosławnego. Kiedy jednak doszło do sformalizowania tego „ukazu” greko-katolicy stanowczo odmówili zmiany wyznania i przekazania cerkwi dla kościoła prawosławnego. Ponad 30 osób zostało aresztowanych, a siedmiu z nich postawiono przed sądem i skazano na zesłanie. Po latach, część tych zesłańców powróciła do domów. Jeden z nich w dowód wdzięczności Bogu ufundował tę kapliczkę.

W owym czasie w Szpikołosach mieszkało sześciu rzymskich katolików (prawdopodobnie było to sześć rodzin).

Wyznania grekokatolickie, rzymskokatolickie i prawosławie należą wszystkie do kościoła katolickiego. Podczas okupacji msze łacińskie odprawiał proboszcz ks. Kalicki w dworku pana Chodaka i tam też mieszkał. Wierni gromadzili się na podwórzu, otwierano okna i drzwi na ganek.

Tadeusz Jużwiak


Zobacz też:

Szpikołosy – Moc Wiary i Nadziei – ZDJĘCIA

Szpikołosy – Moc Wiary i Nadziei – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie