Szkoła Podstawowa w Stefankowicach dziękuje

Składamy serdeczne podziękowania ludziom dobrej woli, którzy swoją ofiarnością – wsparciem finansowym i rzeczowym pomogli nam w zorganizowaniu Jubileuszu 100-lecia naszej szkoły.

Reklamy

 

Dziękujemy:

– Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”
w Stefankowicach;
– Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”
w Stefankowicach;
– Uczniom Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Stefankowicach;
– Urzędowi Gminy Hrubieszów;
– Stowarzyszeniu „Herkules”- p. Dariuszowi Bagińskiemu;
– Nadleśnictwu Strzelce;

– PKO Bankowi Polskiemu – Regionalnemu Oddziałowi Detalicznemu w Lublinie
i 1 Oddziałowi w Hrubieszowie;
– Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach;
– Stowarzyszeniu „Sosenka”;
– Centrum Integracji Społecznej w Mienianach;
– „Rol-Mag” Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu – p. Longinowi Wójcikowi;
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefankowicach;
– Sołectwu wsi Stefankowice;
– Sołectwu wsi Annopol;
– Sołectwu wsi Ubrodowice;
– Sołectwu wsi Stefankowice Kolonia;
– „Stal Bud” Składowi Materiałów Budowlanych – p. Mai Zamojtel;
– „Krainie ciast i tortów” – p. Agnieszce Strzeleckiej;
– Hurtowni „Wimax” – p. Andrzejowi Mrozowi;
– Hurtowni owoców – p. Marcie Gidzińskiej;
– Zakładowi Handlowemu „Rolzbyt” – p. Stanisławowi Gietce;
– Kwiaciarni „Fraszka” – p. Jolancie Zawadzkiej;
– Kołu Gospodyń Wiejskich w Stefankowicach;
– Sklepowi spożywczo-przemysłowemu – p. Dorocie i Jerzemu Skorupskim;
– p. Janowi Bednarczukowi – absolwentowi szkoły;
– p. Leszkowi Mizerskiemu;
– p. Zdzisławowi Zającowi:
– Restauracji „Staropolska”.