Tomasz Ożóg sekretarzem Gminy Uchanie

Od dnia 10 lipca 2017 roku stanowisko sekretarza gminy Uchanie objął Tomasz Ożóg,
(41 l.). Tomasz Ożóg jest bezpartyjny, posiada wykształcenie wyższe.

Reklamy

 

Ukończył UMCS w Lublinie – magisterskie studia dzienne na Wydziale Politologii, specjalność: samorząd i polityka lokalna (1996 – 2001), studia podyplomowe z zakresu funduszy UE na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (2003 – 2004) oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie marketingowe (2015 – 2016).

Pracę w administracji samorządowej rozpoczął na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz promocją powiatu w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie w 2004 roku. W 2006 roku awansował na stanowisko naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej, które pełnił do końca 2010 r. W okresie tym był też ekspertem w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim, oceniając projekty i wnioski o dotacje unijne, składane m.in. przez samorządy województwa lubelskiego. Ekspert ZPP ds. funduszy unijnych.

Od 2011 r. do końca 2016 roku był Sekretarzem Powiatu Hrubieszowskiego.

Tomasz Ożóg był autorem lub współautorem większości projektów inwestycyjnych realizowanych przez hrubieszowski samorząd powiatowy, które otrzymały dofinansowanie z zewnątrz – przede wszystkim tych z funduszy strukturalnych UE, a także strategicznych dokumentów (strategie, plany).