Trwa przebudowa drogi powiatowej w Dziekanowie i Hrubieszowie

Trwa przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Hrubieszów i Dziekanów.

Reklamy

Trwa przebudowa drogi powiatowej Matcze – Kopyłów – Szpikołosy – Dziekanów – Hrubieszów od km 13+653 do km 12+933 w miejscowościach Hrubieszów i Dziekanów.

Powiat Hrubieszowski zrealizuje kolejną ważną i przede wszystkim oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję. Odcinek drogi objęty zadaniem jest w bardzo złym stanie technicznym. W wielu miejscach występują pęknięcia, nierówności oraz ubytki.

Na realizację przebudowy 14 października 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym SADEX. Zakres robót obejmuje ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem.

Koszt tej inwestycji, realizowanej przez powiat hrubieszowski, wyniesie 258.022,02 zł.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie