Trwają przygotowania do Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 2016

31 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu odbyło się międzynarodowe spotkanie organizatorów Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów – Krecziv 2016. W tym roku Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa odbędą się 21 sierpnia 2016 roku.

Reklamy

 

Podczas spotkania organizacyjnego omówiono szczegóły programu przebiegu imprezy zarówno po stronie polskiej i ukraińskiej oraz stan przygotowań do wydarzenia. Spotkanie poprowadziła Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek.

 

W spotkaniu dział wzięli:

Reklamy

Andrij Badzun – Przewodniczący Rady Rejonu Iwanicze

Oleksandr Gromyk – Zastępca Mera Miasta Nowowołyńsk

Nina Szumska – Kierująca Sprawami Rejonowej Rady Obwodu Wołyńskiego w Iwaniczach

Ludmila Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącego Rejonowej Administracji Państwowej w Iwaniczach

Oleksandr Byk – Deputowany do Rady Obwodu Wołyńskiego

Ryszard Wieczorek – Przewodniczący Rady Gminy Mircze

Marta Małyszek – Wójt Gminy Mircze

Agnieszka Furmańczuk – Sekretarz Gminy Mircze

Anna Płoszaj – Skarbnik Gminy Mircze

Marianna Sobczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu

Gerard Pisiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu i Integracji EuropejskiejStarostwa Powiatowego w Hrubieszowie

Pracownicy Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy Mircze – Aleksandra Jeczeń oraz Aneta Wróbel

ks. Stefan Kuk – Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kryłowie

Radosław Szczur – Sołtys Wsi Kryłów

mjr SG Rafał Parczewski – Funkcjonariusz Wydziału Granicznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

kom. celny Mieczysław Podgórny – Urząd Celny w Zamościu

st. kpt. Piotr Bartko – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

podinsp. Tomasz Martyniuk – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

podkom. Jarosław Jasina – Kierownik Posterunku Policji w Dołhobyczowie

por. SG Zbigniew Gmyz – Placówka Straży Granicznej w Kryłowie

mjr SG Rafał Wójcik vel Brzozowski – Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie

kpt. SG Bogusław Kudelski – Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie

 

 

fot. UG Mircze