Powiat Hrubieszowski w ramach realizowania planu remontów i napraw dróg prowadzi prace drogowe na terenie wszystkich gmin.

Reklamy

W gminie Mircze remontem została objęta droga powiatowa nr 3435L w miejscowości Kolonia Miętkie. Nowa nawierzchnia drogi zostanie położona na długości 990 m. Koszt prac remontowych wynosi 231 120,69 zł. Ukończenie realizacji zadania przewidziane jest do końca 2020 r.

Na terenie gminy Uchanie kładziona jest nowa nawierzchnia drogi w miejscowościach Pielaki oraz Białowody. Prace drogowe obejmują odcinek o łącznej długości 950 m. Koszt remontu nawierzchni wyniesie 248 661,11 zł. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na koniec 2020 r. Na tym odcinku należy spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu.

Reklamy

Remontowane są również drogi powiatowe na terenie gminy Horodło. Nowa nawierzchnia drogi zostanie położona w miejscowości Kopyłów. Remontem objęto dwa odcinki o łącznej długości 1080 m. Koszt prac remontowych wyniesie 275 304,75 zł. W związku z wykonywanymi pracami drogowymi mogą pojawić się utrudnienia w ruchu.

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie