Trwają remonty dróg w powiecie hrubieszowskim. Łączny koszt przekroczy 2,1 miliona

W powiecie hrubieszowskim trwają remonty dróg powiatowych, będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie”.

Reklamy

 

W powiecie hrubieszowskim trwają prace remontowe związane z realizacją zadania „Remont dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie”.

 

Został zakończony remont dwóch odcinków dróg powiatowych:

Reklamy

– Mircze – Stara Wieś – Łykoszyn w miejscowości Stara Wieś o długości 990 metrów

oraz Poturzyn – Przewodów – Tarnoszyn w miejscowości Przewodów o długości 990 metrów.

Koszt realizacji remontu wyniósł 606 862,82 zł, a odbiór nastąpił 7.05.2019 r.

 

W ramach tego samego zadania planowane jest również wykonanie remontu dróg:

– Kobło – Husynne w miejscowości Ciołki o długości 952 metrów,

– Teratyn – Horodło w miejscowośi Teratyn na odcinku o długości 990 metrów,

– Drogojówka – Trzeszczany w Drogojówce na odcinku 990 merów,

– Werbkowice – Tyszowce – Łaszczów w miejscowości Werbkowice na odcinku 990 m.

 

Wykonawcą prac remontowych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Hrubieszowie, a koszt inwestycji wyniesie 1 212 347,78 zł. Zakładany termin zakończenia prac to 14.06.2019 r.

 

W dniu 7.05.2019 r. odbył się odbiór przebudowanej drogi w Metelinie o długości 710 metrów. Koszt przebudowy wyniósł 295 338,99 zł.

 

W ramach zaplanowanych prac, zostanie wyremontowanych łącznie 6 612 metrów bieążcych dróg powiatowych. Łączny koszt inwestycji wyniesie 2 114 549,59 zł.

 

(info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)