Trzeszczany: Gminny konkurs profilaktyczny

Dnia 23.11.2017 r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach było organizatorem międzyszkolnego konkursu profilaktycznego związanego z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Reklamy

 

Pomysłodawcą i realizatorem konkursu była p. Anna Baj – pedagog szkolny we współpracy z p. Dorotą Martyniuk – Skrzypczak.

Gościliśmy drużyny z klas VII ze Szkół Podstawowych: z Nieledwi, Mołodiatycz i Trzeszczan.

Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, podnoszenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji wynikających z palenia papierosów i uczenie zachowań asertywnych. Uczniowie wzięli udział w następujących konkurencjach: rzut piłeczkami do makiety, krzyżówka profilaktyczna, kręgle, zadanie matematyczne, puzzle, scenka propagująca właściwy stosunek do używek, plakat profilaktyczny, piosenka promująca zdrowy styl życia.

Konkurs był znakomitą formą zabawy, integracji, wykazania się wiedzą, pokazaniem swoich talentów plastycznych, wokalnych i aktorskich.

Konkurs był znakomitą formą zabawy, integracji, wykazania się wiedzą, pokazaniem swoich talentów plastycznych, wokalnych i aktorskich.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i obecność podczas konkursu dyrektorom szkół: p. Edycie Stepaniuk ze Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach i p. Andrzejowi Pachli ze Szkoły Podstawowej w Nieledwi oraz opiekunom za przygotowanie uczniów: p. Wojciechowi Łysiakowi, p. Tomaszowi Domańskiemu, p. Marzenie Łacińskiej – Baran oraz p. Annie Więch.

 

źródło i fot. GP Trzeszczany