23 lipca 2024

Trzeszczany: Kasa w Urzędzie Gminy nieczynna

Urząd Gminy Trzeszczany poinformował, że kasa w urzędzie aktualnie jest nieczynna.

Reklamy

 

Wszelkie płatności (podatki, opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, czynsze najumu) należy wpłacać na rachunek bankowy w

BS Dołhobyczów o/Trzeszczany

Reklamy

97 9603 1029 2001 0000 0114 0001

Natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy

Reklamy

85 9603 1029 2003 2900 0114 0054

 

Wszelkie druki dotyczące różnych wniosków i spraw można pobrać TUTAJ >>

Adres mailowy urzędu: gmina@trzeszczany.pl

 

(info: UG Trzeszczany)