Trzeszczany: Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

W tym roku szkolnym zaszczyt koordynowania IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” na etapie wojewódzkim przypadł Publicznemu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach.

Reklamy

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. gościliśmy w murach naszej szkoły uczniów wraz z opiekunami z Biłgoraja, Chełma i Lublina. Etap wojewódzki Olimpiady w naszym gimnazjum zorganizowaliśmy już po raz trzeci.  Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Totus Tuus – Maryjny Papież Jan Paweł II”.

Koordynatorami IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” są: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce oraz Zespół Szkół w Sokółce. Merytorycznie olimpiadę prowadzi Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw młodego pokolenia poprzez przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz zachęta do dzielenia się refleksją na temat wartości w życiu młodego człowieka. W wyniku eliminacji wojewódzkich zostali wyłonieni uczestnicy etapu ogólnopolskiego Olimpiady.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Kinga Muzyczuk uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach – opiekun pani Irena Tatarczak,

II miejsce –  Maciej Demucha uczeń Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju – opiekun pani Małgorzata Polańska

III miejsce – Dominika Adamowicz uczennica Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju – opiekun pani Małgorzata Polańska

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Alicja Pacyk uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – opiekun pani Małgorzata Polańska

II miejsce – Adriana Skiba uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – opiekun pani Małgorzata Polańska

III miejsce – Maria Wachowicz uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie – opiekun ks. Paweł Hodorek.

 

Wszyscy uczestnicy wojewódzkiego etapu Olimpiady otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Wójta Gminy Trzeszczany pana Stanisława Czarnotę. Podziękowania otrzymali także opiekunowie uczestników, którzy pomagali im w przygotowaniach. Wręczyli je Pani Dyrektor Gimnazjum Dorota Błaszczuk oraz Proboszcz Parafii Trzeszczany ksiądz Marek Barszczowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom a zwycięzcom życzymy sukcesów na następnym ogólnopolskim etapie Olimpiady, który odbędzie się w 12 czerwca 2017 r. w Sokółce.

 

źródło i fot. Gimnazjum w Trzeszczanach