Uchanie: Przepadło 100 tysięcy

Tygodnik Zamojski: Przez zapominalską skarbniczkę gmina Uchanie nie dostanie dotacji…

Reklamy


Gmina Uchanie nie otrzymała refundacji nakładów inwestycyjnych za 2016 r. poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, p0nieważ skarbniczka gminy nie złożyła w terminie sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego.

 

Więcej:

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/88646/przepadlo-100-tys-zl.html

 

źródło: tygodnikzamojski.pl