Uchanie: Uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie oraz Obietnica Zuchowa

11 października 2019 roku o godz. 19:30 na przystani turystycznej w Uchaniach odbyło się uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie oraz Obietnica Zuchowa.

Reklamy

 

Tego dnia rozkazem Nr L6/2019 Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Hrubieszów powołana została i przyjęta w poczet drużyn i gromad Hufca ZHP Hrubieszów 3 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska oraz 3 Gromada Zuchowa im. Marii Konopnickiej w Uchaniach. Ślubowanie zostało złożone przed Komendantem Hufca ZHP Hrubieszów pwd. Anną Kozar, na odnowiony sztandar harcerski, który został reaktywowany po wielu latach uśpienia.

Po ślubowaniu harcerze otrzymali Krzyż Harcerski i legitymacje a zuchy Odznakę Zucha oraz legitymacje.

Reklamy

Zobowiązania instruktorskie złożyli dh Elżbieta Szumiło i dh Andrzej Rosiński drużynowi drużuny harcerskiej i gromady zuchowej, oraz przyboczni dh Agnieszka Włodarczyk i dh Joanna Panas. Przy ognisku wspólnie śpiewane były popularne piosenki harcerskie z udziałem władz samorządowych i przybyłych gości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za wsparcie na każdym etapie powstawania naszej drużyny. Dziękujemy panu wójtowi Leszkowi Czerwonce za to, że jest całym sercem z naszą drużyną i zawsze możemy liczyć na jego pomoc. Pani Ani Kusiak – Janiec Z-cy Dyrektora ARiMR w Lublinie, która jak sama twierdzi śledzi nasze poczynania i wie, że prężnie działamy, jest zawsze z nami i wspiera naszą drużynę, nie tylko dobrym słowem. Na jej ręce kierujemy również podziękowanie dla wszystkich jej pracowników z którymi mamy przyjemność współpracować. Dziękujemy panu Dariuszowi Gałeckiemu – dyrektorowi SPZOZ w Hrubieszowie za obecność i za chęć współpracy. Dziękujemy bardzo serdecznie naszym księżom: Dariuszowi Bajwolukowi proboszczowi Parafii Uchanie oraz Krzysztofowi Cyranowskiemu wikariuszowi Parafii Uchanie, że są z nami i że razem udaje nam się iść wspólną drogą współpracując przy różnych projektach.

Dziękujemy pani Ani Kozar oraz pani Monice Wołos z Hufca Hrubieszów za to zielone światło dla naszej drużyny za wiarę w nas i koleżeńską pomoc. Dziękuję pani Marzenie Zarek – Wrzyszcz dyrektorowi Szkoły w Uchaniach za to, że wspólnie możemy kontynuować tradycję, która pozostanie w historii szkoły oraz kultury.

Dziękujemy KGW Uchanie za przygotowanie harcerskiego poczęstunku na ręce Przewodniczącej pani Ireny Serafin. Dziękujemy również pozostałym Kołom, które wnoszą czynny udział na rzecz naszej drużyny.

Bardzo mocno dziękujemy rodzicom, którym nie jest obce ZHP i swoim wzorem uczą dzieci patriotyzmu, empatii oraz wzrastania w poczuciu wyższych idei. Sztandar jest naszą historią, która mamy nadzieję na stałe wpisze się w dzieje Gminy Uchanie. To na ten Sztandar wielu z nas rodziców składało obietnicę zucha a później przyrzeczenie harcerskie i ten sztandar będzie w drużynie naszych dzieci. Za pomoc w odnowieniu dziękujemy rodzicom panu Tomkowi Mechowi oraz panu Andrzejowi Rosińskiemu.

Dziękujemy drużynowym: Eli Szumiło, Andrzejowi Rosińskiemu oraz przybocznej Joannie Panas za ciężką pracę, którą wykonali aby nasza drużyna była w tym miejscu w którym jest obecnie.

Dziękujemy Pawłowi Boblowi za oprawę muzyczną i akompaniament przy piosenkach harcerskich na uroczystości.

3 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej oraz 3 Gromada Zuchowa im. Marii Konopnickiej działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach i Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach.

 

tekst i fot.: GOK Uchanie