Uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski w Mirczu

Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu włączył się w uroczystości uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Reklamy


Z tej okazji, w dniu 15 kwietnia 2016r. na placu szkolnym został odsłonięty zegar słoneczny zakupiony w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Mircze”, współfinansowanego przez Gminę Mircze i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Odsłonięcia dokonali: Pani Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, dyrektor SZS w Mirczu Józef Czerniak, ks. Daniel Pachla oraz przedszkolak Karol Guzina w obecności społeczności szkolnej.

 Zegar będzie ozdobą i atrakcję krajobrazu szkolnego, ciekawą pomocą w edukacji młodzieży. Będzie służył uczniom i całej społeczności lokalnej.


Zdjęcia:

http://gimmircze.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/179740/edukacja_ekologiczna_w_szkolach_gminy_mircze


tekst: J.Czerniak