Uczniowie szkoły podstawowej w Terebiniu będą kontynuować naukę w Werbkowicach

W miniony piątek, 3 lutego, odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia obwodu dla uczniów z części miejscowości Terebiń i Terebiniec, dla których obecną szkołą obwodową jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu. Szkoła ta od 2011 r. prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój Wsi” w Terebiniu.

Reklamy

 

Spotkanie było konsekwencją złożenia do Urzędu Gminy Werbkowice przez Stowarzyszenie informacji o zamiarze likwidacji prowadzonej przez siebie Szkoły z końcem bieżącego roku szkolnego.

W spotkaniu, które odbyło się w budynku PSP w Terebiniu uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego Szkołę, władze Gminy, dyrektor PSP w Terebiniu oraz dyrektorzy zespołów szkół w Werbkowicach i Sahryniu, a także rodzice uczniów i inni mieszkańcy.

Reklamy

Po dyskusji ustalono, że w przygotowywanej przez Urząd Gminy uchwale o projekcie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w której ustalona zostanie m.in. sieć wszystkich szkół na terenie gminy wraz z obwodami szkolnymi, uczniowie PSP w Terebiniu będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Werbkowicach. Natomiast najmłodsi będą mogli realizować roczne przygotowane przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach. Gmina Werbkowice zapewni dla dzieci bezpłatny transport i opiekę podczas przewozów.

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Gminy, która planowana jest na 16 lutego.

 

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będzie podejmowana przez radę gminy w dwustopniowej procedurze.

Krok 1: Rada gminy będzie zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Krok 2: Samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Krok 3: Kurator oświaty wyda pozytywną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.  Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora oświaty nie będzie przysługiwało zażalenie. Będzie natomiast przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Krok 4: Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty rada gminy, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

 

 

źródło i fot. UG Werbkowice